1–7 Tachwedd 2021

Eich Gwobrau Senedd y DU 2021

Eich Gwobrau Senedd y DU 2021
Skip hero

Beth yw Eich Gwobrau Senedd y DU?
Mae Eich Gwobrau Senedd y DU yn cydnabod yr unigolion gwych sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau a thu hwnt.

Os ydych wedi gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned neu wedi helpu i hyrwyddo democratiaeth, gwnewch gais am Eich Gwobr Senedd y DU. Mawr neu fach mae arnom eisiau clywed am newid rydych wedi’i wneud wrth weithredu. Gallai fod yn eich cymuned leol, ar-lein neu yn eich ysgol. Gadewch i ni eich dathlu chi a’r hyn rydych wedi’i gyflawni!

Ddylech chi wneud cais?
Dylech! Mae 7 categori o Wobrau i ddewis ohonynt ac mae un ar eich cyfer chi! Gallwch enwebu eich hun, eich sefydliad neu rywun rydych yn ei adnabod.

Ym mhob categori bydd eisiau gwybod arnom am y camau gweithredu democrataidd a gymeroch! Gallai fod yn ymgyrch, trefnu dadl neu bleidlais, cysylltu â’ch AS, rhannu gwybodaeth, neu addasu i gyfyngiadau COVID. Gadewch i ni wybod pa gamau gweithredu a gymeroch ar fater rydych yn pryderu amdano.

Beth fyddwch yn ennill?
1. Seremoni Wobrwyo ar 25 Mawrth 2021, a drefnir yn Senedd y DU*
2. Te prynhawn gyda’ch cyd-enillwyr gwobrau, yn edrych dros yr Afon Tafwys yn nau Dŷ’r Senedd*
3. Tlws i gydnabod yr hyn a gyflawnwyd gennych
4. Bathodyn Digidol unigryw ar gyfer enillwyr gwobrau
5. Cyfle i arddangos y newid cadarnhaol rydych wedi’i wneud

*Yn amodol ar ganllawiau’r llywodraeth ynghylch COVID-19

Beth yw Categorïau’r Wobr?

Gadewch i enillwyr Gwobrau 2020 eich ysbrydoli.

Ymgyrch Gymunedol y Flwyddyn
Mae’n cydnabod sefydliad sydd wedi ymgyrchu am newid yn eu cymuned

Ymgyrch Ddigidol neu Ymgyrchydd y Flwyddyn
Mae’n dathlu gwaith unigolyn neu sefydliad sydd wedi cysylltu pobl â democratiaeth trwy ymgysylltiad digidol

Ysgol y Flwyddyn
Mae’n cydnabod ysgolion sydd wedi gweithredu ar fater maent yn pryderu amdano

Athro’r Flwyddyn
Mae’r categori gwobr hwn wedi’i neilltuo ar gyfer athrawon neu arweinwyr addysgol sydd wedi addysgu’u myfyrwyr a chydweithwyr am Senedd y DU mewn ffyrdd arloesol, ysbrydoledig ac ymgysylltiol

Gwirfoddolwr y Flwyddyn
Mae’n cydnabod gwaith gwych pobl sydd wedi gwirfoddoli’u hamser sbâr i helpu eraill i ymgysylltu â democratiaeth a Senedd y DU

Gweithgaredd Wythnos Senedd y DU y Flwyddyn
Mae’n cydnabod gwaith ysgolion a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i Senedd y DU

Ymgyrch neu weithgaredd y Flwyddyn (yn y Gymraeg)
Mae’n cydnabod gwaith unigolion, ysgolion a sefydliadau y mae eu hymgyrch wedi bod yn y Gymraeg

Mae eich Gwobrau Senedd y DU yn agored! Dewiswch eich categori a chwblhewch y ffurflen gais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Chwefror 2021.