1–7 Tachwedd 2021

Ynghylch Wythnos Senedd y DU

Ynghylch Wythnos Senedd y DU
Skip hero

Beth yw Wythnos Senedd y DU?

Mae Wythnos Senedd y DU (UKPW) yn ddathliad o bŵer pobl. Byddwch yn derbyn pecyn sy’n eich helpu i ddysgu am eich Senedd y DU, gweithredu a chael effaith ar y materion sydd o bwys i chi.

Y llynedd cymerodd bron i filiwn o bobl ran ym mhob cenedl a rhanbarth y DU, a gwledydd ledled y byd.

Beth yw’r manteision i chi?

Llynedd cymerodd dros 1.2 miliwn o bobl ran yn Wythnos Senedd y DU, ym mhob cenedl a rhanbarth o’r DU, a gwledydd ledled y byd.

Boed hyn yn dro cyntaf i chi neu eich bod yn ailgofrestru, wrth gymryd rhan byddwch chi’n ymuno â sgwrs ledled y DU am ein democratiaeth, grym y bobl a chreu newid.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Pan fyddwch yn cofrestru, byddwn yn anfon pecyn am ddim atoch sy’n llawn nwyddau, gan gynnwys llyfryn gweithgareddau, blwch pleidleisio, ychydig o hadau i’w plannu a mwy!

Gallwch ddewis o’r opsiynau yn y llyfryn i deilwra eich gweithgaredd Wythnos Senedd y DU i fod yn addas ar gyfer pa amser bynnag sydd ar gael i chi a pha grwpiau oedran rydych yn gweithio gyda nhw.

Cynlluniwch o flaen llaw neu agorwch eich pecyn ac i ffwrdd â chi! Mae cymryd rhan mor hawdd â hynny!

Bydd COVID-19 yn effeithio ar Wythnos Senedd y DU?

Gallai cymryd rhan deimlo ychydig yn wahanol os bydd cyfyngiadau, ond gallwch gymryd rhan lle bynnag y byddwch. Mae eich llyfryn yn cynnwys syniadau da ynghylch addasu gweithgareddau fel y gallwch gymryd rhan ar-lein, gartref neu mewn grwpiau bach.

Angen ysbrydoliaeth?

Gyda dros 8,000 o weithgareddau y llynedd, dathlwyd Wythnos Senedd y DU mewn pob math o ffyrdd. Dyma ychydig o syniadau i chi gychwyn arni:

  • sesiynau holi ac ateb, cwisiau a dadleuon bywiog ar-lein
  • creu deisebau ac ymgyrchu ar gyfer newid
  • creu fideos a phostio ar-lein
  • materion dadlau a chynnal pleidleisiau
  • gwasanaethau â thema ac etholiadau cyngor ysgol
  • pobi, crefftau a lliwio
  • rhith-sgyrsiau ag ASau, Aelodau Tŷ’r Arglwyddi, cynghorwyr lleol neu feiri, ACau, Aelodau o’r Cynulliad Deddfwriaethol (MLAs) ac Aelodau o Senedd yr Alban (MSPs)

Os byddwch yn dymuno ymchwilio ymhellach neu gychwyn arni cyn i’ch pecyn gyrraedd, edrychwch ar ein hadnoddau ar-lein.

Ymunwch â’r sgwrs!

Byddem wrth ein bodd i weld eich ffotograffau a chlywed am eich gweithgareddau. Ymunwch â’r sgwrs gan ddefnyddio ein hashnod #UKPW a dilynwch @YourUKParl i dderbyn y diweddariadau diweddaraf.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ein hadrannau Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth ychwanegol.