1– 7 Tachwedd 2020

Young Citizens

Cafodd Young Citizens ei lansio yn 2018 fel brand ymbarél ar gyfer yr holl waith rydym yn ei wneud i bobl ifanc, yn enwedig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Young Citizens
Skip hero

Rydym yn wirioneddol falch i gefnogi Wythnos Senedd y DU! Mae hi mor bwysig i blant ddysgu am ddinasyddiaeth a democratiaeth fel rhan o’u datblygiad personol. Yn y dull hwn, maen nhw’n gallu dod yn ddinasyddion gweithredol sy’n gallu chwarae eu rhan a chyfranogi mewn bywyd cyhoeddus fel oedolion.

 

Mae’n eithriadol o bwysig hefyd i ysgolion ddatblygu a dyfnhau dealltwriaeth eu disgyblion o werthoedd Prydeinig sylfaenol democratiaeth, rhyddid unigol, rheol y gyfraith a pharch a goddefgarwch at ein gilydd. Rydym yn gobeithio y bydd Wythnos Senedd y DU yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall y rhan unigryw a hanfodol mae Senedd y DU yn chwarae yn ein cymdeithas.