1– 7 Tachwedd 2020

Shaw Trust

Mae’r Shaw Trust yn elusen sy’n trawsnewid bywydau pobl ifanc ac oedolion ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Shaw Trust
Skip hero

Mae ein gwasanaethau arbenigol yn helpu pobl i gael addysg, cael swydd, datblygu eu gyrfa, gwella eu lles meddyliol ac i ailadeiladu eu bywydau. Fel eusen rydym yn ychwanegu gwerth i bopeth yr ydym yn ei wneud drwy fuddsoddi yn y bobl a’r cymunedau yr ydym yn eu cefnogi.

Mae’r Shaw Trust yn un o’r 25 elusen fwyaf yn y DU. Gan gynnwys y Shaw Trust, Prospects, Ixion a Shaw Education Trust, mae gennym ni 75 mlynedd o brofiad i gefnogi pobl i ddatblygu eu potensial. Drwy ymuno gyda’n gilydd rydym yn gweithio ar gyfer un nod; i helpu trawsnewid bywydau miliwn o bobl ifanc ac oedolion bob blwyddyn.   

Mae ein 4,000 o staff a 1,000 o wirfoddolwyr yn gweithio gyda’r llywodraeth, awdurdodau lleol, awdurdodau cyfunol, a chwmnïau allanol gan gynnwys, yr Adran Gwaith a Phensiynau, yr Asiantaeth Addysg a Sgiliau, Ymddiriedolaethau GIG ac unigolion.   

Dysgwch fwy: Shaw Trust