1– 7 Tachwedd 2020

Straeon

Mae ein sefydliadau partner swyddogol yn amrywio mewn maint, lleoliad, ac aelodaeth, ond mae pob un ohonynt yn rhannu’r awydd i gysylltu eu cynulleidfaoedd â Senedd y DU ac archwilio beth mae hi’n ei golygu iddynt a’u cymuned.

 

Cliciwch ar ein partneriaid swyddogol isod i ddarllen am eu straeon a chael syniadau am sut y gallech chi gymryd rhan yn 2020.

 

 • Shaw Trust

  Shaw Trust

  Mae’r Shaw Trust yn elusen sy’n trawsnewid bywydau pobl ifanc ac oedolion ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

  Read more about Shaw Trust
 • Young Citizens

  Young Citizens

  Cafodd Young Citizens ei lansio yn 2018 fel brand ymbarél ar gyfer yr holl waith rydym yn ei wneud i bobl ifanc, yn enwedig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

  Read more about Young Citizens
 • UK Youth

  UK Youth

  Y mae UK Youth wedi ymrwymo i ddarparu mynediad at wasanaethau priodol, o ansawdd uchel ym mhob cymuned fel bod pobl ifanc yn cael eu grymuso i adeiladu dyfodol disglair, beth bynnag y bo eu cefndir.

  Read more about UK Youth