1– 7 Tachwedd 2020

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin
Skip hero

Yn yr adran hon darganfyddwch rai o’r cwestiynau cyffredin ynglŷn ag Wythnos Senedd y DU.

Cofrestru ar gyfer Wythnos Senedd y DU

1. Beth sy’n rhaid i mi wneud i gymryd rhan?

Cofrestrwch a byddwn yn anfon Pecyn Wythnos Senedd y DU am ddim atoch chi, ar gyfer eich gweithgaredd.

2. Pa weithgareddau allaf i wneud?

Beth sy’n gweithio i chi. Mae llawer o syniadau yn eich pecyn a fydd yn gweithio ar gyfer eich sefydliad. Gallwch chi agor eich pecyn a bwrw iddi! Os hoffech chi fynd â phethau ymhellach, mae rhagor o adnoddau ar ein gwefan gan gynnwys storïau gan grwpiau o flynyddoedd blaenorol.

3. Faint o bobl sy’n gallu cymryd rhan yn fy ngweithgaredd?

Cymaint ag y dymunwch chi. Gall fod yn fawr neu fach!

4. Oes rhaid i fy ngweithgareddau ddigwydd yn ystod Wythnos Senedd y DU?

Gall eich gweithgaredd ddigwydd ar unrhyw adeg, ond Wythnos Senedd y DU yn swyddogol yw 1 – 7 Tachwedd a byddem wrth ein bodd i chi fod yn cymryd rhan!

5. Fydd fy AS yn dod i fy ngweithgaredd?

Pan fyddwch chi’n cofrestru, byddwn ni’n gofyn i chi os hoffech chi i ni roi gwybod i’ch AS eich bod yn cymryd rhan. Gallai eich AS gysylltu neu ofyn os gallant fod yn bresennol. Ar gyfartaledd roedd 18 digwyddiad ym mhob etholaeth llynedd, felly ni fyddant yn gallu dod i bob gweithgaredd.

Os ydych chi’n byw yn yr Alban, Cymru, neu Ogledd Iwerddon gallech chi fod yn awyddus i wahodd eich Aelod Senedd yr Alban, Aelod Cynulliad Cenedlaethol, neu Aelod Cynulliad Gogledd Iwerddon. Gallwch chi hefyd gysylltu â chynghorydd lleol neu faer etholedig.

6. Fydd pobl eraill yn gallu gweld fy ngweithgaredd ar-lein?

Na fydd, nid yw manylion gweithgaredd yn cael eu cyhoeddi ar y wefan.

7. Oes terfyn amser ar gyfer cofrestru?

Nac oes, gallwch chi gofrestru ar unrhyw adeg. Ond dim ond 13,000 o becynnau am ddim sydd gennym ni, felly cyntaf i’r felin amdani!

Y Pecyn

8. Beth sydd yn fy mhecyn?

Mae gan bob pecyn faneri bach, blwch pleidleisio, poster, citiau hunlun, sticeri a llyfryn wedi ei wneud ar gyfer eich math o sefydliad.

9. Pryd fydda i’n cael fy mhecyn?

Os yw eich sefydliad yn un o’n partneriaid swyddogol, gallem fod yn aros am gynnwys arbennig oddi wrthynt ar gyfer eich llyfryn a allai ohirio anfon eich pecyn allan.

Bydd pecynnau yn dechrau cael eu hanfon allan yn ystod yr haf. Cofiwch ddarparu eich cyfeiriad llawn a chod post er mwyn i ni wybod lle i anfon eich pecyn.

10. Faint mae’n ei gostio?

Mae am ddim. Y cwbl sydd angen i chi wneud yw cofrestru!

11. Allaf i gael mwy nac un pecyn?

Gallwch –bydd angen i chi gofrestru ar wahân ar gyfer pob pecyn sydd ei angen arnoch chi.

12. Allwch chi anfon eitemau ychwanegol o’r pecyn ataf i?

Nid yw’n bosibl i anfon eitemau unigol o’r pecynnau allan ond gallwch chi gofrestru ar gyfer pecynnau ychwanegol i dderbyn eitemau ychwanegol.

Ar ôl Wythnos Senedd y DU

13. Ydw i’n cael tystysgrif neu fathodyn?

Bydd pawb yn cael tystysgrif ddigidol ar ôl iddynt gwblhau arolwg adborth fydd yn cael ei e-bostio atoch chi ar ddechrau Wythnos Senedd y DU.

Gall sefydliadau mewn ffurfwisg hawlio bathodynnau wrth gwblhau’r un arolwg adborth. Bydd rhaid i chi ddewis ‘grŵp ieuenctid mewn ffurfwisg’ fel eich ‘math o sefydliad’ yn yr arolwg i’ch harwain at y dudalen gywir i hawlio bathodynnau. Cofiwch roi cyfeiriad llawn i ni i sicrhau eu bod yn cyrraedd yn ddiogel.

14. Pryd fydd fy mathodynnau yn cyrraedd?

Bydd bathodynnau yn cael eu hanfon allan o ddechrau Ionawr 2021. Byddwn yn gwneud ein gorau i’w hanfon atoch chi yn gyflym, ond gallai gymryd pedair i chwech wythnos o ddechrau Ionawr 2021.