1– 7 Tachwedd 2020

Cofrestru eich gweithgaredd

Dywedwch wrthym amdanoch chi

Rydym yn addo cadw'ch manylion yn ddiogel a chysylltu’n unig â chi ynghylch Wythnos Senedd y DU (UKPW).

Pa fath o sefydliad rydych yn rhan ohono?*
Ydych chi’n 18 oed neu hŷn?*
Mae fy rhiant neu warcheidwad wedi rhoi caniatâd i mi gofrestru ar gyfer Wythnos Senedd y Deyrnas Unedig.*
Pa grŵp ieuenctid rydych yn gysylltiedig ag ef?*
Pa sefydliad ffydd rydych yn gysylltiedig ag ef?*
Pa grŵp ieuenctid unffurf rydych yn gysylltiedig ag ef?*

Dywedwch wrthym am eich gweithgaredd

Ble fydd eich gweithgaredd yn cael ei gynnal?

Rydym yn gofyn y cwestiwn hwn er mwyn i ni weld pa weithgareddau gwych sy'n cael eu cynnal ledled y DU ar gyfer Wythnos Senedd y DU (UKPW).

Ai dyma’r cyfeiriad yr hoffech i’ch pecyn Wythnos Senedd y DU (UKPW) gael ei anfon?*
Hoffem hysbysu eich AS lleol eich bod yn cymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU (UKPW). Ydy hyn yn iawn?*

Dyma’r darn pwysig

Wrth gofrestru, rydych yn cytuno i dderbyn cyfathrebiadau am Wythnos Senedd y DU. Bydd eich pecyn yn cael ei anfon yn y post i'ch cyfeiriad dosbarthu a byddwn yn anfon e-byst atoch gyda'r newyddion diweddaraf ynghylch Wythnos Senedd y DU (UKPW). Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch optio allan ond gallai hyn olygu na fyddwch yn derbyn eich pecyn Wythnos Senedd y DU (UKPW).

Ydych chi wedi darllen ein telerau ac amodau a'n datganiad preifatrwydd? *

Cyn i chi fynd

Sut glywsoch am Wythnos Senedd y DU (UKPW)?