1–7 Tachwedd 2021

Cofrestru eich gweithgaredd

Dywedwch wrthym amdanoch chi

Is-bennawd: Rydym yn addo cadw'ch manylion yn ddiogel a chysylltu’n unig â chi ynghylch Wythnos Senedd y DU.

A yw eich sefydliad yn:*

Bydd y wybodaeth hon yn sicrhau eich bod yn cael yr adnoddau Wythnos Senedd y DU mwyaf priodol o ran oedran.

Dywedwch ragor wrthym am y bobl a fydd yn cymryd rhan yn eich gweithgaredd Wythnos Senedd y DU. A yw’r rhan fwyaf ohonynt yn: (ticiwch bob un sy'n berthnasol)*

Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i sicrhau bod Wythnos Senedd y DU yn berthnasol i bawb.

Dywedwch wrthym am eich gweithgaredd

Ble fydd eich gweithgaredd yn cael ei gynnal?

Rydym yn gofyn y cwestiwn hwn er mwyn i ni weld pa weithgareddau gwych sy'n cael eu cynnal ledled y DU.

Ai dyma’r cyfeiriad yr hoffech i’ch pecyn Wythnos Senedd y DU gael ei anfon?*
Allwn ni hysbysu eich AS lleol eich bod yn cymryd rhan yn Wythnos Senedd y DU?*
Oes angen llyfryn â phrint mawr arnoch chi?
Oes angen llyfryn Cymraeg arnoch chi?

Dyma’r darn pwysig

Wrth gofrestru, rydych yn cytuno i dderbyn cyfathrebiadau am Wythnos Senedd y DU. Bydd eich pecyn yn cael ei anfon yn y post i'ch cyfeiriad dosbarthu a byddwn yn anfon e-byst atoch gyda'r newyddion diweddaraf ynghylch Wythnos Senedd y DU. Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch optio allan ond gallai hyn olygu na fyddwch yn derbyn eich pecyn Wythnos Senedd y DU.

Ydych chi wedi darllen ein telerau ac amodau a'n datganiad preifatrwydd? *

Cyn i chi fynd

Ydych chi wedi ymgysylltu â Senedd y DU o'r blaen drwy unrhyw un o'r canlynol (ticiwch bob un sy'n berthnasol):*